Tarikh Laporan
Kod PPD
Nama Unit
Jenis Aset Peralatan ICT
Peralatan lain
Keterangan Aset
Nombor Siri Pendaftaran
Penguna Terakhir
Perihal Kerosakan
Lokasi Aset
Nama Pengadu
Jawatan
Nombor Telefon
*mohon letakkan 'tiada' pada petak yang tidak berkenan*